Detail študijného programu

vozidlá a motory
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502041
Názov študijného odboru 1: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Kód PVŠ (CRŠ): 2353700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.