Detail študijného programu

koľajové vozidlá
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502042
Názov študijného odboru 1: Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Kód PVŠ (CRŠ): 2353800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba dopravných prostriedkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba elektrických a optických prístrojov

Výroba kovov a kovových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 13 13 100%
  2009 / 2010 9 9 100%
  2010 / 2011 1 1 100%
  2011 / 2012 10 10 100%
  2012 / 2013 6 6 100%