Detail študijného programu

automatizované výrobné systémy
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502012
Názov študijného odboru 1: Strojárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2381800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Výroba kovov a kovových výrobkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 8 11 137%
  2009 / 2010 7 6 86%
  2010 / 2011 11 11 100%
  2011 / 2012 27 26 96%
  2012 / 2013 28 27 96%
  2013 / 2014 24 21 87%