Detail študijného programu

aplikovaná mechanika
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 501072
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná mechanika
Kód PVŠ (CRŠ): 3901800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba strojov a zariadení

Administratívne a podporné služby

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 10 10 100%
  2009 / 2010 6 6 100%
  2010 / 2011 9 9 100%
  2011 / 2012 6 6 100%
  2012 / 2013 9 9 100%
  2013 / 2014 13 13 100%