Detail študijného programu

konštrukcia strojov a zariadení
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502032
Názov študijného odboru 1: Dopravné stroje a zariadenia
Kód PVŠ (CRŠ): 2302800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba dopravných prostriedkov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 17 16 94%
  2009 / 2010 25 24 96%
  2010 / 2011 18 17 94%
  2011 / 2012 14 14 100%
  2012 / 2013 22 22 100%
  2013 / 2014 24 20 83%