Detail študijného programu

materiálové inžinierstvo
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502262
Názov študijného odboru 1: Materiály
Kód PVŠ (CRŠ): 3948800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba kovov a kovových výrobkov

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2009 / 2010 6 5 83%
  2010 / 2011 4 2 50%
  2011 / 2012 14 6 43%
  2012 / 2013 1 0 0%
  2013 / 2014 13 10 77%