Detail študijného programu

strojárske technológie
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502012
Názov študijného odboru 1: Strojárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2381800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Výroba kovov a kovových výrobkov

Výroba dopravných prostriedkov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 46 44 96%
  2009 / 2010 47 45 96%
  2010 / 2011 36 43 119%
  2011 / 2012 54 47 87%
  2012 / 2013 32 29 91%
  2013 / 2014 39 34 87%