Detail študijného programu

údržba dopravných prostriedkov
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502022
Názov študijného odboru 1: Údržba strojov a zariadení
Kód PVŠ (CRŠ): 2355800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba dopravných prostriedkov

Výroba strojov a zariadení

Výroba elektrických a optických prístrojov

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 10 8 80%
  2009 / 2010 12 12 100%
  2010 / 2011 16 15 94%
  2011 / 2012 23 17 74%
  2012 / 2013 11 13 118%
  2013 / 2014 12 8 67%