Detail študijného programu

technika prostredia
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502062
Názov študijného odboru 1: Energetické stroje a zariadenia
Kód PVŠ (CRŠ): 2304800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Stavebníctvo

Výroba strojov a zariadení

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 18 18 100%
  2009 / 2010 28 25 89%
  2010 / 2011 21 20 95%
  2011 / 2012 29 22 76%
  2012 / 2013 23 20 87%
  2013 / 2014 30 29 97%