Detail študijného programu

aplikovaná mechanika
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 501072
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná mechanika
Kód PVŠ (CRŠ): 3901800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.