Detail študijného programu

konštrukcia strojov a zariadení
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502032
Názov študijného odboru 1: Dopravné stroje a zariadenia
Kód PVŠ (CRŠ): 2302800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.