Detail študijného programu

priemyselné inžinierstvo
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502522
Názov študijného odboru 1: Priemyselné inžinierstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2645800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba dopravných prostriedkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba kovov a kovových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2009 / 2010 18 18 100%
  2011 / 2012 59 39 66%
  2013 / 2014 30 21 70%