Detail študijného programu

spaľovacie motory, letecké motory
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502062
Názov študijného odboru 1: Energetické stroje a zariadenia
Kód PVŠ (CRŠ): 2304800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba strojov a zariadení

Výroba kovov a kovových výrobkov

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2009 / 2010 6 6 100%