Detail študijného programu

strojárske technológie
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502012
Názov študijného odboru 1: Strojárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 2381800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Výroba strojov a zariadení

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Výroba kovov a kovových výrobkov

Nezaradené

Výroba elektrických a optických prístrojov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 25 22 88%
  2009 / 2010 26 24 92%
  2010 / 2011 32 27 84%
  2012 / 2013 27 24 89%