Detail študijného programu

technika prostredia
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Ing.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 502062
Názov študijného odboru 1: Energetické stroje a zariadenia
Kód PVŠ (CRŠ): 2304800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Doprava a skladovanie

Nezaradené

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Stavebníctvo

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.