Detail študijného programu

manažment
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: externá
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 5 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Sociálne vedy, obchod a právo
Kód študijného odboru PVŠ: 303153
Názov študijného odboru 1: Manažment
Kód PVŠ (CRŠ): 6289900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Nezaradené

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.