Detail študijného programu

aplikovaná informatika
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: PhD.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 3.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902093
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511900
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Ostatné služby

Výroba elektrických a optických prístrojov

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.