Detail študijného programu

aplikovaná informatika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902091
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2511700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 342 216 63%
  2009 / 2010 434 141 32%
  2010 / 2011 400 139 35%
  2011 / 2012 343 128 37%
  2012 / 2013 363 125 34%
  2013 / 2014 286 114 40%