Detail študijného programu

biofyzika a chemická fyzika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401012
Názov študijného odboru 1: Fyzika
Kód PVŠ (CRŠ): 1160800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Ubytovacie a stravovacie služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 4 2 50%
  2009 / 2010 3 3 100%
  2010 / 2011 6 2 33%
  2011 / 2012 4 0 0%
  2012 / 2013 1 1 100%
  2013 / 2014 8 4 50%