Detail študijného programu

ekonomická a finančná matematika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901091
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná matematika
Kód PVŠ (CRŠ): 1114700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informačné technológie a služby

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 199 49 25%
  2009 / 2010 216 48 22%
  2010 / 2011 348 46 13%
  2011 / 2012 270 50 19%
  2012 / 2013 292 55 19%
  2013 / 2014 244 56 23%