Detail študijného programu

biomedicínska fyzika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 401012
Názov študijného odboru 1: Fyzika
Názov študijného odboru 2: Všeobecné lekárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 1160800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Informačné technológie a služby

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 7 6 86%
  2009 / 2010 7 7 100%
  2010 / 2011 17 16 94%
  2011 / 2012 17 15 88%
  2012 / 2013 9 8 89%
  2013 / 2014 8 4 50%