Detail študijného programu

biomedicínska fyzika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 401011
Názov študijného odboru 1: Fyzika
Názov študijného odboru 2: Všeobecné lekárstvo
Kód PVŠ (CRŠ): 1160700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 41 25 61%
  2009 / 2010 40 20 50%
  2010 / 2011 45 16 36%
  2011 / 2012 51 18 35%
  2012 / 2013 52 20 38%
  2013 / 2014 71 31 44%