Detail študijného programu

fyzika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401011
Názov študijného odboru 1: Fyzika
Kód PVŠ (CRŠ): 1160700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Nezaradené

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 109 66 61%
  2009 / 2010 119 61 51%
  2010 / 2011 158 49 31%
  2011 / 2012 178 61 34%
  2012 / 2013 161 51 32%
  2013 / 2014 146 60 41%