Detail študijného programu

ekonomická a finančná matematika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901092
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná matematika
Kód PVŠ (CRŠ): 1114800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informačné technológie a služby

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Výroba a dodávka eletriny, plynu a vody

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2013 / 2014 49 30 61%