Detail študijného programu

fyzika tuhých látok
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401012
Názov študijného odboru 1: Fyzika
Kód PVŠ (CRŠ): 1160800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Oprava a inštalácia strojov a prístrojov a priemyselná výroba i. n.

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 2 3 150%
  2009 / 2010 1 1 100%
  2010 / 2011 10 5 50%
  2011 / 2012 8 2 25%
  2012 / 2013 14 7 50%
  2013 / 2014 7 3 43%