Detail študijného programu

informatika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902012
Názov študijného odboru 1: Informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2508800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Nezaradené

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Vzdelávanie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 40 27 67%
  2009 / 2010 45 36 80%
  2010 / 2011 45 22 49%
  2011 / 2012 57 26 46%
  2012 / 2013 53 26 49%
  2013 / 2014 32 11 34%