Detail študijného programu

informatika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 902011
Názov študijného odboru 1: Informatika
Kód PVŠ (CRŠ): 2508700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Nezaradené

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 207 40 19%
  2009 / 2010 166 35 21%
  2010 / 2011 298 48 16%
  2011 / 2012 264 57 22%
  2012 / 2013 298 49 16%
  2013 / 2014 191 41 21%