Detail študijného programu

manažérska matematika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901092
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná matematika
Kód PVŠ (CRŠ): 1114800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informačné technológie a služby

Nezaradené

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 56 52 93%
  2009 / 2010 32 28 87%
  2010 / 2011 54 30 56%
  2011 / 2012 54 33 61%
  2012 / 2013 50 29 58%
  2013 / 2014 64 30 47%