Detail študijného programu

manažérska matematika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901091
Názov študijného odboru 1: Aplikovaná matematika
Kód PVŠ (CRŠ): 1114700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Ubytovacie a stravovacie služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 127 36 28%
  2009 / 2010 152 49 32%
  2010 / 2011 327 36 11%
  2011 / 2012 221 48 22%
  2012 / 2013 229 49 21%
  2013 / 2014 186 39 21%