Detail študijného programu

jadrová a subjadrová fyzika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401012
Názov študijného odboru 1: Fyzika
Kód PVŠ (CRŠ): 1160800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Vzdelávanie

Doprava a skladovanie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 6 6 100%
  2009 / 2010 5 4 80%
  2010 / 2011 5 4 80%
  2011 / 2012 7 5 71%
  2012 / 2013 10 6 60%
  2013 / 2014 13 9 69%