Detail študijného programu

matematika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901011
Názov študijného odboru 1: Matematika
Kód PVŠ (CRŠ): 1113700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Ostatné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 70 57 81%
  2009 / 2010 65 18 28%
  2010 / 2011 194 29 15%
  2011 / 2012 159 34 21%
  2012 / 2013 137 26 19%
  2013 / 2014 137 24 18%