Detail študijného programu

meteorológia a klimatológia
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 401012
Názov študijného odboru 1: Fyzika
Kód PVŠ (CRŠ): 1160800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba elektrických a optických prístrojov

Ubytovacie a stravovacie služby

Nezaradené

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 3 2 67%
  2010 / 2011 2 2 100%
  2011 / 2012 4 2 50%
  2012 / 2013 3 2 67%
  2013 / 2014 7 5 71%