Detail študijného programu

počítačová grafika a geometria
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901012
Názov študijného odboru 1: Matematika
Kód PVŠ (CRŠ): 1113800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Administratívne a podporné služby

Vzdelávanie

Nezaradené

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 27 24 89%
  2009 / 2010 20 14 70%
  2010 / 2011 54 29 54%
  2011 / 2012 38 11 29%
  2012 / 2013 28 10 36%
  2013 / 2014 18 4 22%