Detail študijného programu

poistná matematika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901101
Názov študijného odboru 1: Štatistika
Kód PVŠ (CRŠ): 6211700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Nezaradené

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Informačné technológie a služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 26 34 131%
  2009 / 2010 53 23 43%
  2010 / 2011 147 16 11%
  2011 / 2012 174 39 22%
  2012 / 2013 154 29 19%
  2013 / 2014 129 15 12%