Detail študijného programu

pravdepodobnosť a matematická štatistika
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Prírodné vedy, matematika a programovanie
Kód študijného odboru PVŠ: 901102
Názov študijného odboru 1: Štatistika
Kód PVŠ (CRŠ): 6211800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Nezaradené

Informačné technológie a služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 17 17 100%
  2009 / 2010 19 18 95%
  2010 / 2011 1 0 0%
  2011 / 2012 35 16 46%
  2012 / 2013 30 17 57%
  2013 / 2014 34 15 44%