Detail študijného programu

zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 704051
Názov študijného odboru 1: Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Kód PVŠ (CRŠ): 5631700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Administratívne a podporné služby

Ubytovacie a stravovacie služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2013 / 2014 49 36 73%