Detail študijného programu

zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 4 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie
Kód študijného odboru PVŠ: 704051
Názov študijného odboru 1: Zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Kód PVŠ (CRŠ): 5631700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Neboli nájdene žiadne vyhovujúce údaje pre graf.