Detail študijného programu

pedagogika mentálne postihnutých
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101061
Názov študijného odboru 1: Špeciálna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7518700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Informačné technológie a služby

Administratívne a podporné služby

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Poštové služby a telekomunikácie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 57 17 30%
  2009 / 2010 78 21 27%
  2010 / 2011 77 24 31%
  2011 / 2012 53 14 26%
  2012 / 2013 58 21 36%
  2013 / 2014 92 51 55%