Detail študijného programu

pedagogika mentálne postihnutých
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101061
Názov študijného odboru 1: Špeciálna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7518700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Ostatné služby

Ubytovacie a stravovacie služby

Výroba kovov a kovových výrobkov

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 46 21 46%
  2009 / 2010 57 14 25%
  2010 / 2011 69 14 20%
  2011 / 2012 26 11 42%
  2012 / 2013 23 14 61%
  2013 / 2014 12 9 75%