Detail študijného programu

pedagogika mentálne postihnutých
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101062
Názov študijného odboru 1: Špeciálna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7518800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Ostatné služby

Poštové služby a telekomunikácie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 10 9 90%
  2009 / 2010 26 20 77%
  2010 / 2011 37 12 32%
  2011 / 2012 19 19 100%
  2012 / 2013 20 17 85%
  2013 / 2014 16 16 100%