Detail študijného programu

pedagogika mentálne postihnutých
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Mgr.
Dĺžka štúdia: 2 roky
Stupeň štúdia: 2.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101062
Názov študijného odboru 1: Špeciálna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7518800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Peňažníctvo a poisťovníctvo

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 64 51 80%
  2009 / 2010 59 31 53%
  2010 / 2011 55 16 29%
  2011 / 2012 19 17 89%
  2012 / 2013 11 8 73%
  2013 / 2014 8 7 87%