Detail študijného programu

predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101061
Názov študijného odboru 1: Špeciálna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7518700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Nezaradené

Ostatné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 69 18 26%
  2009 / 2010 59 24 41%
  2010 / 2011 48 18 37%
  2011 / 2012 56 28 50%
  2012 / 2013 54 30 56%
  2013 / 2014 88 55 62%