Detail študijného programu

predškolská a elementárna pedagogika
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101051
Názov študijného odboru 1: Predškolská a elementárna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7536700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Ostatné služby

Administratívne a podporné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 338 80 24%
  2009 / 2010 299 56 19%
  2010 / 2011 337 47 14%
  2011 / 2012 199 48 24%
  2012 / 2013 163 94 58%
  2013 / 2014 90 68 76%