Detail študijného programu

predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101051
Názov študijného odboru 1: Predškolská a elementárna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7536700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 14 12 86%
  2012 / 2013 5 8 160%
  2013 / 2014 7 3 43%