Detail študijného programu

predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101061
Názov študijného odboru 1: Špeciálna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7518700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Ostatné služby

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 58 15 26%
  2009 / 2010 43 16 37%
  2010 / 2011 43 15 35%
  2011 / 2012 24 14 58%
  2012 / 2013 31 19 61%
  2013 / 2014 18 13 72%