Detail študijného programu

predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín
Prešovská univerzita v Prešove
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101051
Názov študijného odboru 1: Predškolská a elementárna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7536700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Vzdelávanie

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Administratívne a podporné služby

Výroba dopravných prostriedkov

Ubytovacie a stravovacie služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 23 18 78%
  2009 / 2010 15 16 107%
  2010 / 2011 20 9 45%
  2011 / 2012 2 11 550%
  2012 / 2013 6 3 50%
  2013 / 2014 10 7 70%