Detail študijného programu

predškolská a elementárna pedagogika
Univerzita J. Selyeho
Pedagogická fakulta

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Učiteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 101051
Názov študijného odboru 1: Predškolská a elementárna pedagogika
Kód PVŠ (CRŠ): 7536700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Vzdelávanie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Ostatné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 213 175 82%
  2009 / 2010 169 67 40%
  2010 / 2011 101 42 42%
  2011 / 2012 76 50 66%
  2012 / 2013 63 47 75%
  2013 / 2014 66 47 71%