Detail študijného programu

kynológia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: externá
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603081
Názov študijného odboru 1: Kynológia
Kód PVŠ (CRŠ): 4347700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Ostatné služby

Administratívne a podporné služby

Vzdelávanie

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 125 42 34%
  2009 / 2010 107 43 40%
  2010 / 2011 89 48 54%
  2011 / 2012 75 37 49%
  2012 / 2013 35 21 60%
  2013 / 2014 28 16 57%