Detail študijného programu

kynológia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: Bc.
Dĺžka štúdia: 3 roky
Stupeň štúdia: 1.
ISCED 1 názov: Poľnohospodárstvo a veterinárstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603081
Názov študijného odboru 1: Kynológia
Kód PVŠ (CRŠ): 4347700
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Administratívne a podporné služby

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Ubytovacie a stravovacie služby

Ostatné služby

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 133 43 32%
  2009 / 2010 121 51 42%
  2010 / 2011 115 60 52%
  2011 / 2012 173 34 20%
  2012 / 2013 122 45 37%
  2013 / 2014 90 36 40%