Detail študijného programu

hygiena potravín
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Celoškolské a iné

Forma štúdia: denná
Získaný titul: MVDr.
Dĺžka štúdia: 6 roky
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.
ISCED 1 názov: Inžinierstvo, manufaktúra a staviteľstvo
Kód študijného odboru PVŠ: 603022
Názov študijného odboru 1: Hygiena potravín
Kód PVŠ (CRŠ): 4332800
 

Zamestnanosť podľa odvetví

Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Veľkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidiel

Odborné, vedecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nehnuteľností

Výroba potravín, nápojov a tabákových výrobkov

Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Informácie z prijímacich konaní

Rok Prihlásení Zapísaní podiel zapísaných k prihláseným
  2008 / 2009 74 38 51%
  2009 / 2010 101 45 45%
  2010 / 2011 119 51 43%
  2011 / 2012 122 40 33%
  2012 / 2013 125 56 45%